Rekonstrukce blokových výměníkových stanic na hlavních výrobních blocích 1 a 2 v areálu JE Temelín

Částí výše zmíněného projektu rekonstrukce, který realizuje společnost Tenza a.s., je výměna ohříváků topné vody na blo­kových výměníkových stanicích jaderné elek­trárny Temelín. Veškeré původní technologické zařízení je již nutné kompletně nahradit novým, tzn. novými výměníky tepla, parním a vod­ním propojovacím potrubím, kondenzátními čerpadly řízenými frekvenčními měniči, armaturami, ocelovými konstrukcemi, elektrorozvaděči a jejich vyzbrojením, novým systémem kontroly řízení i polní instrumentací.

Na tento projekt společnost Moravia Systems dodává potrubní materiál. Vzhledem k umístění potrubí v přečerpávacích stanicích je kladem velký důraz na dodržování předepsaných materiálů, rozměrů a čistotu dodávaných dílů. Materiál nesmí být starší 12 měsíců.

Trubky i tvarovky dodáváme s upravenými připojovacími rozměry dle požadavku zákazníka, vymořené a opatřené speciálním nátěrem.