Renovace uzavíracích klapek v Jaderné elektrárně Temelín

Na základě vyhrané soutěže, kterou vypsala společnost ČEZ a.s., jsme provedli kompletní renovaci uzavíracích klapek Sigeval DN600 a DN800 dodaných do Jaderné elektrárny Temelín a uvedených do provozu v roce 2013.

Hlavními kroky renovace byly výměna měkkých těsnících prvků (manžet), oprava ostatních ocelových dílů, revize a oprava elektrických pohonů AUMA a nezbytné opravy nátěrů. Také jsme provedli pevnostní, těsnostní a funkční zkoušku armatur.

Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. Vybrané zařízení (VZ) podle Atomového zákona 263/2016 Sb., BT3, dle §12, odst. 3, písm. d), vyhl. 358/2016 Sb, musel být před započetím zakázky schválen plán kontrol a zkoušek. I když se renovace týkala jen dvou klapek, z důvodu vysokých požadavků na řízení kvality obsahuje průvodní dokumentace servisní zakázky 30 stránek dokumentujících průběh zakázky (měření dílů, montáže, zkoušky a funkční prověření). Zvláštností zakázky, která probíhala v pandemické době, bylo schvalování všech kontrolních bodů výhradně elektronicky bez fyzické přítomnosti inspektorů.