Revitalizace kulových kohoutů GROVE v zařízeních Čepro, a.s.

Po úspěšné renovaci 37 ks kulových kohoutů GROVE v rámci revitalizace rozdělovací šachty v Novém Městě, přistoupila společnost Čepro, a.s. k další fázi, a to generální opravě a úpravě 19 kulových kohoutů GROVE DN150–DN300 pro pohotovostní sklad.

Cílem generální opravy nebyla pouze samotná oprava, ale i změna připojení z přivařovacího provedení na přírubové, která do budoucna umožní společnosti Čepro provádět rychlé výměny bez nutných mimořádných opatření. To vede k minimalizaci nutných odstávek a možnosti využívat distribuční síť v maximální možné míře.

Zakázka s sebou nesla vysoké nároky na svařování, svařovací dokumentaci a NDT. Zahrnovala renovaci koulí novým ENP povrchem a kompletní renovaci dílů. Poslední fází bylo zamontování kulových uzávěrů do potrubní sítě přesně definovanými kroutícími momenty pomocí utahovacích nástrojů Hytorc. Tento požadavek vyplývá z vysokých požadavků na enviromentální bezpečnost přírubových spojů, kdy je nutno zamezit jakémukoli úniku.