ROZHOVOR ŘEDITELE SPOLEČNOSTI PRO ČASOPIS ALL FOR POWER

„Pracnost dodávek armatur a potrubních částí stále roste, to samé však nelze říci o marži,“ říká v rozhovoru pro All for Power ing. Zbyněk Kalina, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moravia Systems a.s., která je tradičním dodavatelem, výrobcem a servisní firmou pro armatury a potrubní části. Loni uspěla s armaturami a potrubím v Iráku, dlouhodobě pracuje na jaderných elektrárnách a úspěšně rozjela i projektování a inženýring. 

Jak se změnil trh s průmyslovými armaturami?

Na první pohled jsou průmyslové armatury jednoduchá komodita. Pokud se však zamyslíme nad vývojem tohoto trhu, tak se u dodávek armatur na velké projekty zvyšuje složitost a doba výběrových řízení do rozhodnutí. Technické přílohy nabídkových řízení i kontraktačních jednání jsou rozsáhlé a často přesahují i sto stránek. Vyhledat si v nich přesné technické podmínky pro jednotlivé položky naší části dodávky je velmi náročné a s velkým rizikem přehlédnutí a opomenutí. Nezřídka se v těchto přílohách vyskytují odkazy na další a další dokumenty, které si musíme zajistit nebo dohledat. Také v realizaci se významně navýšila pracnost, zejména u požadované dokumentace a u průběžných výkazů.

Na jakých významných zakázkách jste loni pracovali?

Největší naší zakázkou v minulém roce byla dodávka armatur a potrubí na výstavbu rafinerie Basrah v Iráku. Rozsáhlé a náročné byly také naše servisní práce při odstávce v rafinerii Slovnaft a řada dalších dodávek do energetických i chemických investičních celků v zahraničí, dodávky do čističek odpadních vod a českých rafinerií. Jak se v posledních letech vyvíjí konkurence a marže zakázek? Bohužel nemůžeme tvrdit, že by zvýšená pracnost byla odměněna vyšší marží. V České i Slovenské republice je v naší branži velká konkurence a ceny jsou stlačovány na velmi nízkou úroveň. Domníváme se, že stejné zjištění má i naše konkurence.

Významně se rovněž zvýšil tlak na rychlost dodávek, jak jste na to reagovali a vidíte v přílišné rychlosti i rizika?

Můžeme potvrdit, že součástí náročných výběrových řízení a kontraktačních jednání je často také tlak na dodací lhůtu. Ten nás nutí zahájit realizaci našich vlastních procesů i jednání a kontraktací se subdodavateli ve velmi krátkém termínu, zejména pokud nejde o skladové položky. Časové napětí přináší riziko přehlédnutí některé z podmínek hlavního kontraktu při jejich přenášení do jednotlivých operací nebo subdodávek. Pokud při jednání se subdodavateli jste v časové tísní, je to významná vyjednávací nevýhoda. S touto situací se musíme vypořádat, a pokud možno lépe než naše konkurence.

Kde vidíte možnost nárůstu zajímavých zakázek?

To si necháme pro sebe.

Rozjeli jste i projektování a inženýring, jak jste zatím s výkony spokojení a na jaké projekty cílíte?

Považujeme to za posun naší společnosti tím správným směrem a již se nám podařilo realizovat jak zakázky na čistý inženýring, tak na dodávku technologického zařízení, které bylo
námi vyprojektované.

Jací jsou pro vás stěžejní zákazníci v České republice? Jaký očekáváte vývoj energetického trhu?

Nelze preferovat ani vypíchnout konkrétní zákazníky, protože se v jednotlivých letech jejich vliv na naše obraty mění podle právě realizovaných investic do výstavby nebo do velkých
rekonstrukcí. Jsou to určitě všechny rafinerie a petrochemické provozy, elektrárny (vyjma větrných a fotovoltaických), chemické závody, teplárny, čističky odpadních vod, část potravinářského průmyslu a v podstatě veškeré průmyslové závody, pokud mají rozvody teplé vody, plynu, výrobu elektřiny nebo páry.

Celý článek najdete v příloze.