Rozhovor s Marcelou Čadovou, vedoucí prodeje armatur

Ve druhé polovině minulého roku se na pozici Vedoucí prodeje armatur po roce a půl vrátila Marcela Čadová. Jak vnímá svůj návrat a jak hodnotí současnou situaci na trhu si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Jaké je vrátit se do společnosti, kde jste již dříve působila? Změnilo se v ní za tu dobu něco?

Návrat do společnosti, kde jsem již dříve působila, má některé nesporné výhody. Většinu kolegů, firemních procesů, produktů a zaměření firmy znáte z minulosti a není potřeba trávit čas poznáváním, mapováním a studiem. A co je ve firmě nového? Velkou změnou pro mě je nový systém pro řízení podniku, který pomáhá s účetnictvím a ekonomikou, řízením vztahů se zákazníky a dodavateli, provozní analytikou a e-obchodováním a který by nám měl dopomoci k efektivnější práci, a tím i přehlednějším a lepším ekonomickým výsledkům.

Je obtížné opětovně navázat kontakty s, pro Vás, bývalými zákazníky?

Obchod je právě o kontaktech a obchodních vztazích, jen je třeba je udržovat. Někdy je navazování osobních kontaktů po delší pauze problematičtější, nikoliv nemožné.

V prodeji armatur je dnes na trhu tvrdá konkurence. Co hodnotíte jako největší výhodu společnosti Moravia Systems?

Kvalitní produkt za dobrou cenu a jeho dodání zákazníkovi v dohodnutých termínech. A navíc, máme široké portfolio průmyslových armatur - jak běžných, tak dodávaných „na míru“. K tomu kvalitní servis. Myslím, že si uvědomujeme, jak velkou a důležitou roli hraje důvěra a spokojenost našich zákazníků.

Projevuje se na trhu armatur dopad současné pandemie?

Zatím se zdá, že ještě ne, protože naše dodávky jsou součástí tzv. krizové infrastruktury, kdy dodáváme armatury do elektráren, čistíren odpadních vod, chemických, potravinářských a papírenských provozů. Předpokládáme ovšem, že i tyto firmy budou zdráhavější, především v oblasti schvalování velkých investic. Teprve uvidíme, jak moc pandemie náš trh ovlivní.

Jaké jsou Vaše vize a cíle na pozici vedoucí prodeje armatur?

Jsou shodné s těmi firemními. To znamená být pro zákazníka silným a spolehlivým obchodním partnerem, poskytujícím žádané a kvalitní produkty a služby. Musíme docílit vyššího prodeje i v době pandemické a mít co nejvíce spokojených zákazníků, kteří se rádi vrací.