Rozhovor s Maxmilianem Nejedlým, novým vedoucím prodeje potrubí a potrubních dílů

Maxmilian Nejedlý má za sebou 15 let manažerských zkušeností na vedoucích pozicích v energetickém sektoru. Před nedávnem nastoupil jako vedoucí prodeje potrubí a potrubních dílů ve společnosti Moravia Systems. Zeptali jsme se ho na jeho plány a vize.

Proč jste nastoupil právě k nám a jaké jsou Vaše první dojmy?

Výkonný ředitel, Tomáš Medek, hledal do týmu nového člověka a já jsem shodou okolností uvažoval o změně. S Tomášem se znám dlouhou dobu a Moravia Systems je ve svém oboru velké jméno s tradicí, takže nebylo o čem dlouze přemýšlet. Slovo dalo slovo, a tak jsme se domluvili.

Můj první dojem byl velmi dobrodružný. Ačkoliv máme kanceláře v Praze, musel jsem jet z organizačních důvodů hned první den vlakem do naší provozovny ve Vracově. Vzhledem k převodu telefonního čísla jsem byl odstřižen od komunikace. Co bylo před pár lety naprosto normální, je v dnešní online době již skoro nepředstavitelné. Když jsem hledal možnost, jak si zatelefonovat, zjistil jsem, že veřejné telefonní budky jsou minulostí a požádat někoho o telefon .... Dotyčný by mohl nabýt podezření, o co Vám jde, vždyť dnes má každý svůj vlastní mobil. Takže to byla prekérní situace :-)

Maxmilian Nejedlý, vedoucím prodeje potrubí a potrubních dílů
Maxmilian Nejedlý, vedoucím prodeje potrubí a potrubních dílů

Jak hodnotíte svá předchozí pracovní působení a co nejdůležitějšího jste si z nich odnesl?

Má předchozí zaměstnání byla více než 15 let na manažerských pozicích ve společnostech působících v energetice. Přes 8 let jsem vedl z pozice výkonného ředitele EPC (Engineering Procurement Construction, pozn.red.) společnost, která se zabývala realizací projektů v teplárenství. Následně jsem působil jako provozní ředitel lokální energetické společnosti v Praze, kde jsem se zabýval prodejem a distribucí tepla, elektřiny a plynu do domácností, provozoven a výrobních závodů. To znamená kromě prodeje energií také provozováním distribuční soustavy, potřebných technologií a s tím spojenou údržbou a servisem. Moje poslední působení bylo na pozici obchodního ředitele v EPC společnosti orientované na petrochemický průmysl.

Co nejdůležitějšího jsem si odnesl? Především zkušenosti, a to z obou stran, jak z pozice dodavatele díla, tak i jeho zadavatele. Když získáte příležitost zažít si obé na vlastní kůži, lépe si uvědomíte potřeby a úskalí, které tyto rozdílné entity při svých činnostech sledují a řeší.

Dalším důležitým poznatkem je nutnost orientace nejen směrem k zákazníkům či subdodavatelům, ale také dovnitř ke svým spolupracovníkům a zaměstnancům. Protože pro společnost jsou to ti možná nejdůležitější interní zákazníci.

Také jsem si uvědomil, že by člověk měl neustále pracovat na odbourávání stresu. Pokud možno sportovat, dělat činnosti, které ho baví a trávit čas s rodinou. Mít určitou pokoru a umět si vážit druhých, myslet na to, že když se mu daří a jde nahoru, neměl by šlapat po těch, co jsou pod ním. Protože nikdy neví, kdy se situace může obrátit.

S jakými ambicemi a vizí na novou pozici nastupujete?

Aktuálně se díky pandemii nacházíme v situaci, která je pro nás stále něčím nová; nemůžeme na ni být připraveni a prakticky denně musíme reagovat na výkyvy prostředí, včetně měnících se vládních nařízení. Přesto musíme zůstat dobrým a spolehlivým partnerem pro své odběratele i dodavatele. To si myslím, že je dost ambiciózní, a v této chvíli je to i určitou vizí.

Co byste chtěl ze svých předchozích zkušeností přenést právě do týmu Moravia Systems?

Zkušenosti z jedné oblasti nemusí být vždy zcela uplatnitelné ve druhé. Každé prostředí je trochu jiné. Moje filozofie je být především leader než boss. Uplatňovat a budovat pozitivní, otevřený přístup ke všem spolupracovníkům a

činnostem, požadovat po každém jednotlivci zodpovědnost a včasnou a srozumitelnou komunikaci. To je, dle mého názoru, obecně dobrým základem, ze kterého se dá vybudovat plnohodnotný a dobře fungující tým.

Na co se budete v prodeji hutního materiálu a potrubních dílů zaměřovat především?

Celá společnosti musí být spolehlivým a konkurenceschopným dodavatelem. To musí platit i pro úsek hutního materiálu. Zaměřím se na to, abychom měli všechny obchodní a realizační procesy tohoto úseku pod kontrolou. Musíme si udržet stávající zákazníky a získávat nové.

Jaké jsou Vaše nejbližší cíle?

První kroky jsou spojené se seznámením se s prostředím a procesy, které jsou ve společnosti nastaveny; musím poznat své nové kolegy a začlenit se do běžného pracovního režimu společnosti. Následně mohu začít uplatňovat výše zmíněné principy, zkušenosti a znalosti. Nyní, kdy je valná většina kolegů na home-office a osobní kontakt je nahrazen elektronickou komunikací, je to poměrně komplikované. Jednoduše řečeno, jsem tu od toho, abych svou činností napomáhal k tomu, aby společnost byla silná, stabilní, naplňovala potřeby zákazníků a cíle a vize majitelů.