​Rozhovor s novým obchodním ředitelem na Slovensku

Od ledna letošního roku se stal novým obchodním ředitelem slovenského zastoupení, společnosti INTERMOS VALVES s.r.o., Mgr. Dávid Harský. Zeptali jsme se ho, jak se vyvíjí tamní trh, co vše svým zákazníkům nabízí a jaké má plány pro tento rok.

Pane Harský, jak v současné době vypadá trh s armaturami na Slovensku?

V súčasnosti je na slovenskom trhu konkurencia dodávateľov armatúr vysoká, ale na druhú stranu tento trh ponúka množstvo príležitostí, najmä kvôli veľkému množstvu investícií, či už na podporu modernizácie alebo zvýšenia ekologických štandardov. Týmto mám na mysli napríklad nové legislatívne nariadenia, v zmysle ktorých teplárne prechádzajú zo spaľovania tuhých palív (uhlie) na spaľovanie plynu, čo si vyžaduje komplexnú obmenu infraštruktúry. Na základe toho pozorujeme zvýšenú aktivitu na trhu s armatúrami na Slovensku.

Co všechno Intermos Valves svým zákazníkům nabízí?

Vzhľadom na úzku spoluprácu s materskou spoločnosťou Moravia Systems, a.s., dokážeme zákazníkovi na Slovensku ponúknuť oveľa viac než mnoho iných obchodných spoločností s priemyselnými armatúrami. Zákazníci si u nás môžu objednať nielen armatúry, ako napríklad uzatváracie klapky, nožové a strmeňové posúvače, guľové kohúty ale aj iné uzatváracie a regulačné armatúry, ale vďaka modernému zázemiu vo Vracove (logistické centrum v ČR) im môžeme poskytnúť tiež montáž a nastavenie armatúr s pohonom ale aj popredajný servis. Vykonávame rovnako servis armatúr v mieste ich inštalácie, alebo v našom logistickom centre vo Vracove. Staviame na skúsenostiach našich ľudí, ktorí sú vyškolení a certifikovaní pre vykonávanie servisných prác pričom svoje skúsenosti postupne získali na rôznych zákazkách doma aj v zahraničí.

Mgr. Dávid Harský, Commercial Director of INTERMOS VALVES s.r.o.
Mgr. Dávid Harský, Commercial Director of INTERMOS VALVES s.r.o.

Kdo je váš typický zákazník a na koho cílíte?

Naším typickým zákazníkom sú hlavne chemické závody, spoločnosti z papierenského a energetického priemyslu a mnoho menších obchodných firiem, ktorý ďalej distribuujú naše armatúry svojim zákazníkom. Vzhľadom na etablovanú spoluprácu s terajšími zákazníkmi sa postupne snažíme prehlbovať spoluprácu aj s montážnymi firmami. Takýto model spolupráce je výhodný pre obe strany, pretože nám umožňuje vyťažiť z príležitostí, ktoré SK trh ponúka a to bez toho, aby sme si vzájomne konkurovali. 

Jaké máte plány na nejbližší období?

Chceli by sme predovšetkým celkovo zvýšiť náš podiel na trhu s armatúrami. S tým súvisí aj rozvoj nášho obchodného tímu. Naším cieľom je prehĺbiť spoluprácu so strategickými energetickými podnikmi na Slovensku, nakoľko naša spoločnosť má veľký potenciál stať sa pre tieto firmy dlhodobo spoľahlivým partnerom so skladovým a servisným zázemím. Veríme, že vďaka našej odbornosti, spoľahlivosti a tradícii, ktorá siaha až do polovice minulého storočia, sa nám bude dariť dosahovať aj takéto ambiciózne ciele.
V súčasnej dobe tiež pripravujeme nové webové stránky, ktoré zákazníkom uľahčia orientáciu v ponuke tovarov a služieb a zároveň tu nájdu aj technické informácie k produktom, tak ako aj 3D modely našich armatúr.