SERVISNÍ SPOLUPRÁCE NA ODSTÁVCE RAFINERIE SLOVNAFT

V průběhu května a června proběhla v rafinerii Slovnaft pravidelná plánovaná generální oprava klíčových výrobních jednotek. Jednalo se zejména o hlavní produkční jednotky AVD6 (atmosféricko-vakuová destilace), RHC (residuální hydrokrak), FCC (fluidní katalytický krak), SRU (regenerace kyseliny sírové) a výroba ETBE. Tyto jednotky jsou klíčové pro dodávky benzínu a nafty pro Českou republiku a Slovensko.

Délka odstávky je pevně naplánována na dny a nelze dopustit její prodloužení. To klade vysoké nároky na servisní firmy, které na odstávce spolupracují. Celkově se odstávky zúčastnilo více jak 1 000 pracovníků různých profesí.

Moravia Systems byla klíčovým subdodavatelem servisních služeb v oblasti uzavíracích a regulačních armatur. Celkově provedla generální opravu přes 200 armatur, přičemž 40 % byly regulační ventily (Masoneilan, Flowserve a další), 40 % ruční uzavírací armatury (šoupátka a ventily do DN350 PN40) a 20 % speciální kulové kohouty se stoupajícím vřetenem Orbit. Protože součástí letošní odstávky byly také vysokotlaké krakovací jednotky RHC a FCC, opravovali jsme i velmi vysokotlaké regulační ventily tlakové třídy #2500.

Zvládnutí takto rozsáhlé akce ve vysoké kvalitě a rychlosti klade velké nároky na řízení a realizaci zakázky. Naše společnost využívá svých zkušeností z předchozích odstávek, stejně jako skutečnosti, že je autorizovaným opravárenským centrem BHGE Masoneilan s přístupem k detailnímu know-how ventilů, procedurám atd.

K úspěšné realizaci zakázky v maximální kvalitě významně přispěly také investice do strojního a zkušebního zařízení, které společnost provedla v posledním roce – zakoupení zkušební a brousicí stolice Ventil a hydraulických a pneumatických utahováků Hytorc.