Servisní zakázka na etylenové jednotce společnosti UNIPETROL

V průběhu května se naše oddělení Poprodejní podpora a služby významnou měrou podílelo na zajištění odstávkových prací firmy UNIPETROL RPA, konkrétně prováděním revizí a oprav armatur Etylenové jednotky. Plánovaná odstávka v chemickém závodě v Litvínově probíhá každé 4 roky. Letošní průběh odstávky, která byla výrazně ovlivněna probíhající pandemií koronaviru, byl velmi náročný.

„Zažili jsme společně situaci, která nemá v dějinách českého chemického průmyslu obdoby“, říká generální ředitel skupiny UNIPETROL, Tomasz Wiatrak.

Pro naši společnost, která pracovala jako hlavní subdodavatel servisních prací pro firmu SUTOR Global, tato zakázka představovala největší servisní akci z hlediska počtu opravovaných armatur a odpracovaných hodin. Celkově jsme opravili a zrevidovali jak přímo na jednotce tak u nás v dílně téměř 500 armatur různých provedení a velikostí. Klíčovou částí revizí byly opravy a nastavení 153 ks pojistných ventilů, které jsou pro bezpečný provoz zařízení kritické a je jim věnována mimořádná pozornost. Realizace zakázky trvala 27 dní, celkově na realizaci postupně participovalo 24 pracovníků.

Firma UNIPETROL je jako jediný zpracovatel ropy a výrobce pohonných hmot na území České republiky součástí kritické infrastruktury státu a provoz jeho zařízení je řízen ve zvláštním režimu upraveným krizovým zákonem. Odstávku v rafinerii využila pro opravy a úpravy svých skladů a produktovodní sítě také firma Čepro, pro kterou jsme jako klíčový dodavatel prováděli opravy, výměny a seřízení kulových kohoutů. Úspěšnou realizací odstávkových prací jak v UNIPETROLu, tak i v Čepru v požadovaných termínech jsme svým dílem výrazně přispěli k zabezpečení jedné z nejdůležitější částí kritické infrastruktury státu.

Jsme hrdí, že jsme takto náročnou akci ve velmi stížených podmínkách zvládli“, říká Mgr. Jiří Beneš, ředitel odd. Poprodejní podpora a služby.