Tříletá smlouva na dodávky kulových kohoutů

Společnost INTERMOS VALVES vyhrála veřejnou soutěž vyhlášenou SPP - distribúcia a.s., a tak získala zakázku na dodávku kulových kohoutů od DN50 do DN300, většinou plně svařované konstrukce, pro podzemní instalaci.

SPP - distribúcia, a.s. je vlastníkem plynárenské distribuční sítě, ke které je připojeno více než 70 % obcí na Slovensku.

Objednané kulové kohouty jsou určeny pro nouzové situace a také pro plánované projekty, například pro výstavbu nových obytných zón, kde bude vybudována plynová infrastruktura nebo pro plynofikaci průmyslových parků. Jedná se o úseky středotlakých nebo vysokotlakých plynovodů.

Smlouva je uzavřena na období od roku 2020 do roku 2022.

„Osobně si velmi vážím důvěry našich obchodních partnerů z SPP - distribúcia, a.s. a věřím, že na základě této dohody rozšíříme naši spolupráci i na dalších úrovních“, říká Mgr. Dávid Harský, obchodní ředitel společnosti INTERMOS VALVES.