Nožová šoupátka

Nožová šoupátka jsou vhodná pro pracovní média, která obsahují mechanické nečistoty (odpadní vody, kaly, sypké hmoty - popílek, stavební směsi, granuláty, papírovinu nebo také spaliny).

Výhody použití:

 • Krátká stavební délka
 • Nízká hmotnost
 • Nízká tlaková ztráta
 • Snadná instalace a servis
 • Široká škála kombinací konstrukčních materiálů a variant provedení sedel, těles a nožů
 • Několik možností povrchové ochrany – od standardního epoxidového nátěru až po těžkou protikorozní ochranu vodárenských armatur podle GSK
 • Různé způsoby ovládání (ruční kolo, rychlouzavírací páka, převod, řetězové kolo, servomotor, pneumatický či hydraulický pohon)
 • Dlouhá životnost
 • Použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex skupina II, kategorie 3, GD zóna 2 a 22)

Oblasti použití:

 • ČOV, kalové hospodářství
 • Vodní elektrárny
 • Odsolování mořské vody
 • Papírenský průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Skladování a doprava hydrosměsí, prášků a granulátů (např. v cementárnách a ostatních výrobních závodech)

STANDARDNÍ DODAVATELSKÝ PROGRAM

 1. Nožová šoupátka
 2. Kanálové armatury
 3. Armatury pro pneumatickou dopravu lehkých médií (např. spalin)

Více najdete v přiloženém katalogu.