Jak se mění Moravia Systems v době pandemie

V současné době hýbe pandemie coronaviru celým světem a výrazně zasáhla také do byznysu. Jak ovlivnila chod společnosti Moravia Systems a.s. a co si myslí o jejích následcích jsme se ptali výkonného ředitele společnosti, Tomáše Medka.


Jak se vyhlášení nouzového stavu v České republice dotklo provozu a chodu společnosti Moravia Systems?

Na úvod musím poděkovat všem zaměstnancům, kteří svým zodpovědným přístupem dokázali udržet společnost v plném provozu, a tím zajistit podporu našim zákazníkům. I když to v počátku nebylo vůbec jednoduché, zejména z důvodu zajištění nedostatkových ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků. Musím však vyzdvihnout obrovskou solidaritu našich zaměstnanců, kteří ve velmi krátké době zajistili svojí šikovností dostatek šitých ochranných roušek pro interní potřeby i pro potřeby rodinných příslušníků. Získali jsme také zásilky chirurgických roušek od našich zahraničních dodavatelů, za což jim patří veliké díky.

Museli jsem zvládnout rychlý přechod na home office a telekonferenční komunikaci jak uvnitř společnosti, tak s našimi zákazníky. Myslím, že tato situace přispěla k lepší komunikaci mezi jednotlivými útvary. Všichni chtějí pomoci, aby naše společnost překonala tuto situaci a aby z ní vyšla ještě více posílena.

Tomáš Medek, výkonný ředitel Moravia Systems a.s.
Tomáš Medek, výkonný ředitel Moravia Systems a.s.
Ovlivnil současný stav trh, na kterém se pohybujete?

Určitě ano a změn bude asi ještě daleko více, než si teď dokážeme představit. Já však doufám, že krize a propad hospodářství narovná stav v oblasti spotřeby a pomůže přežít firmám, které jsou založeny na kvalitě produktů, nikoliv těm, které dlouhodobě sázejí na low cost princip. Osobně tuto situaci vnímám jako obrovskou příležitost k posílení postavení naší společnosti na trhu, jelikož všechny produkty, které jsme si před dvěma roky zvolili, by měly být, zejména v této době, růstové.

Projevil se stav, spojený s onemocněním Covid-19, na tržbách a získávání nových zakázek?

V současné době není vůbec jednoduché zajistit plnění zakázek, zejména proto, že máme velké množství dodavatelů ze zemí, kde problém s onemocněním Covid-19 zasáhl mnohem tvrději. Jedná se zejména o Čínu, Itálii a Španělsko. Přesto se nám v tomto období podařilo díky dlouhodobým partnerským vztahům vyexpedovat zakázky ve výši cca 45 mil. Kč, což odpovídá výkonům z minulých let. V oblasti získávání nových zakázek se nám určitě postupně vyplácí trpělivá práce na pozměněné struktuře našich zákazníků, která i v období pandemie zaznamenává vzestupný trend a společnost si tak připsala za poslední měsíc a půl objednávky za více jak 60 mil. Kč. To je velmi dobrý základ pro plné vytížení našich kapacit na další období. Jednoduše řečeno, naši zákazníci dávají přednost stabilitě a jistotě před hledáním low cost řešení.

Mluvil jste o změnách ve struktuře vašich zákazníků. O jaké změny se jedná?

Naše odvětví prošlo v poslední době velkým třeskem krachů velkých dodavatelů investičních celků. Proto jsme i my museli zareagovat a naše obchodní chovaní se posunulo více směrem ke koncovým uživatelům, tedy k provozovatelům a jejich servisním organizacím. Jsme přesvědčeni, že pokud bude s našimi dodávkami a službami koncový zákazník spokojen, bude se je snažit prosadit i do svých nových investičních projektů.

Jaké důležité zakázky společnost Moravia Systems v posledním období získala?

Každá získaná zakázka je pro nás důležitá, proto jsem rád, že se nám dařilo získávat zakázky průřezově na všechny produkty, které jsme si určili. Kolegům z našeho servisního oddělení se podařilo získat zajímavou zakázku pro velmi sledovanou odstávku na Unipetrolu, která by se při úspěšném splnění měla stát velmi důležitou referencí.

Další významnou zakázkou jsou dodávky pro společnost Tenza, kde se naše společnost podílí na výstavbě tepelného napáječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.

V oblasti vlastní výroby potrubního uložení jsme získali, ve spolupráci s naším ruským partnerem, zakázku pro společnost Casale Project na projekt TOAZ Toljatti Rusko, který zajistí vytížení našich kapacit ve druhém a třetím kvartále.

V neposlední řadě musím také zmínit velmi dobrou kooperaci se společností MND a.s., která společně s námi patří do skupiny KKCG, pro kterou budeme zajišťovat dodávky na zakázky Mikulov 5 a Otnice.

Jaké změny a úkoly společnost v nejbližším období čekají a jak bude své plány díky pandemii měnit?

Všichni víme, že nás nečeká nijak jednoduché období, které přinese ještě rychlejší změny v našich plánovaných krocích. Vzhledem k tomu, že naše společnost začala s optimalizací některých procesů a nákladů již před dvěma roky, nečeká nás nic překvapivého. Tato krize přidává pouze dynamičnost v realizaci těchto kroků, což vnímám jako velmi pozitivní efekt. Nyní nás čeká období, kdy prodej části našeho sortimentu bude přecházet do internetového a e-shop prostředí. Chceme využít zejména síly skupiny KKCG v tomto segmentu a ve spolupráci ze sesterskými společnostmi AUTOCONT a.s.a Internet Projekt, s.r.o. bychom rádi dosáhli postavení lídra na trhu v našem segmentu.

Dalším velmi důležitým krokem bude dobudování nového areálu ve Vracově. Vznikne tak ucelené středisko pro prodej a servis armatur a také větší výrobní prostory pro výrobu závěsů a uložení potrubí.

To vše bychom chtěli podpořit možným dokončením akvizice montážně-servisní společnosti. Toto období se snažíme vnímat jako obrovskou příležitost pro zvýšení našeho tržního podílu na trhu.

Co Vás v posledním období v rámci společnosti zaujalo nebo překvapilo?

Jsem moc rád, že se nám zatím daří odolávat nákaze a snad to tak bude i nadále. Těší mě, že tato doba výrazným způsobem zlepšila komunikaci napříč útvary, což se pozitivně odráží na našich přijatých objednávkách. Velmi příjemně mě také překvapilo, jak naši zaměstnanci zareagovali na finanční sbírku pro Nemocnici TGM v Hodoníně, které tak můžeme vyjádřit vděk za vše, co všechno pro nás dělají.

Jaké ponaučení si Vy osobně berete z coronavirové krize a co byste si přál do budoucna?

Myslím, že zatím ještě nikdo nedokáže přesně odhadnout, co bude po pandemii ve světě jinak. Domnívám se však, že nám tato krize připomněla, jak rychle se může chod našich životů změnit a že bychom se neměli tolik bát. Vždyť i naši rodiče a prarodiče zažívali podobné situace mnohem častěji než my. Byl bych také rád, aby solidarita a pomoc, která nás v počátcích pandemie provázela, zůstala mezi námi napořád.

A co si přát do budoucnosti? To nám tato doba ukázala velmi jednoduše. Je to hlavně zdraví, které by mělo být doprovázené lidským optimismem, že vše nakonec zvládneme a překonáme.